Jeśli chciałbyś z nami pracować wyślij swoje CV najlepiej w wersji angielskiej na adres kariera@akademiawirtualizacji.pl

Jeśli się nie mozesz zdecydować lub masz pytania prosimy o kontakt.

Bardzo prosimy o dołączenie do CV klauzuli ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.).

Copyright © 2015 Intlabs. Wszelkie prawa zastrzeżone.
"Amazon Web Services", "Auto Scaling", "AWS","S3", "EC2", "SQS", "SNS", "SES", "SWF", "EMR", "RDS", "VPC", "CloudFront", "CloudWatch", "Direct Connect", "Route 53", "Glacier", "CloudSearch", "ElastiCache", i "SimpleDB" są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc.
Wszystkie inne produkty i usługi mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub usługami innych firm będących ich właścicielami.