Amazon Web Services (AWS) - Big Data

Szkolenie Amazon Web Services z Big Data wprowadzi uczestników w świat przetwarzania danych Big Data z wykorzystaniem platformy AWS. Przekazana zostanie praktyczna wiedza na temat frameworków Hadoop, Pig, Hive oraz serwisów AWS które umożliwiają przetwarzanie wielkich ilości danych w dużych, rozproszonych klastrach, takich jak EMR, DynamoDB, RedShift czy Amazon Kinesis. Wszystko to oparte jest na interesujących ćwiczeniach praktycznych.

Plan szkolenia

 • Wstęp
 • Wprowadzenie do chmury publicznej i Big Data
 • Omówienie produktów Amazon Web Services wspierających Big Data: EMR, Kinesis, DynamoDB i RedShift
 • Wprowadzenie do Hadoop, Hive, Pig i Streaming
 • Amazon Elastic MapReduce (Hadoop)
 • Wprowadzenie
 • MapReduce, Hadoop oraz HDFS
 • Architektura i grupy instancji
 • Rodzaje instancji
 • Wykorzystanie Hive w EMR
 • Wykorzystanie Pig w EMR
 • Wykorzystanie Impala w EMR
 • Przechowywanie danych w HBase
 • Wizualizacja daych Big Data
 • Koszty korzystania z usługi
 • Amazon DynamoDB
 • Wprowadzenie
 • NoSQL
 • Typy danych i operacje
 • Konsystencja
 • DynamoDB API
 • DynamoDB i Big Data, integracja z EMR
 • Koszty korzystania z usługi
 • Amazon Kinesis
 • Wprowadzenie
 • Kinesis i Big Data, integracja z EMR
 • Konfiguracja
 • Koszty korzystania z usługi
 • Amazon RedShift
 • Wprowadzenie
 • RedShift i Big Data
 • Konfiguracja
 • Koszty korzystania z usługi
 • Amazon Cloud Watch
 • Wprowadzenie
 • Architektura CloudWatch
 • Alarmy i metryki
 • Sposób użycia
 • Koszty korzystania z usługi
 • Egzamin i certyfikat
 • Szkolenie zakończone jest krótkim egzaminem. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat Akademii Wirtualizacji.
 • Czas Trwania
 • 3 dni
 • Dostępne miejsca szkolenia
 • Kraków, Katowice, Wrocław
 • Metoda
 • Wykład + Warsztat
 • Każdy uczestnik ma do dyspozycji indywidualny zestaw niezbędnych narzędzi do przeprowadzenia wszystkich ćwiczen praktycznych.
 • Przeznaczenie i wymagania
 • Szkolenie przeznaczone jest dla programistów/architektów systemowych oraz osób zajmujących się zagadnieniami Big Data. Wymagana znajomość podstaw programowania oraz baz danych. Mile widziana znajomośc języka Java.
 • Korzyści
 • Po ukończonym szkoleniu uczestnicy będą posiadali praktyczną wiedzę na temat przetwarzania danych za pomocą podejścia MapReduce i serwisu Elastic MapReduce, frameworka Hadoop, Pig i Hive. Dodatkowo uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć środowiska Big Data z wykorzystaniem Amazon DynamoDB, RedShift oraz Kinesis.
Copyright © 2015 Intlabs. Wszelkie prawa zastrzeżone.
"Amazon Web Services", "Auto Scaling", "AWS","S3", "EC2", "SQS", "SNS", "SES", "SWF", "EMR", "RDS", "VPC", "CloudFront", "CloudWatch", "Direct Connect", "Route 53", "Glacier", "CloudSearch", "ElastiCache", i "SimpleDB" są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc.
Wszystkie inne produkty i usługi mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub usługami innych firm będących ich właścicielami.