Wprowadzenie do Amazon Web Services (AWS)

Szkolenie Wprowadzenie do Amazon Web Services przekaże uczestnikom praktyczną więdzę na temat większości podstawowych serwisów i usług AWS związanych z infrastrukturą, skalowaniem, serwisami bazodanowymi i aplikacyjnymi. Uczestnicy szkolenia będą w stanie samodzielnie skonfigurować serwisy i wykorzsytać je w swoich systemach i aplikacjach. Osoby te będą również posiadały odpowiednią więdzę aby podjąć decyzję o doborze i konfiguracji serwisów AWS dla różnorodnych systemów (skalowalne aplikacje Web, systemy transakcyjne, mobilne, bazodanowe).

Plan szkolenia

 • Wstęp
 • Wprowadzenie do chmury publicznej
 • Omówienie produktów Amazon Web Services
 • Architektura chmury i usług Amazon
 • Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
 • Wprowadzenie i konfiguracja
 • Typy instancji
 • Zarządzanie instancjami
 • Regiony i strefy dostępności
 • Obrazy systemów operacyjnych (AMI - Amazon Machine Image)
 • Sieć i zarządzanie połączeniami sieciowymi
 • Dyski i zarządzanie dyskami (EBS - Elastic Block Store)
 • EC2 API
 • IAM - Identity and Access Management
 • Tagowanie
 • AWS Marketplace
 • Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
 • Koszty korzystania z usługi
 • Amazon Auto Scaling
 • Wprowadzenie
 • Grupa AutoScaling i konfiguracja uruchomieniowa (Launch Configuration)
 • Konfiguracja
 • Plany skalowania
 • Amazon Load Balancing
 • Wprowadzenie
 • Obsługiwane protokoły
 • Konfiguracja
 • Koszty korzystania z usługi
 • Amazon Cloud Watch
 • Wprowadzenie
 • Architektura CloudWatch
 • Alarmy i metryki
 • Sposób użycia
 • Koszty korzystania z usługi
 • Amazon Relational Database Service (RDS)
 • Wprowadzenie
 • MySQL, Oracle, SQL Server
 • Zarządzanie instancjami bazy danych
 • Grupy bezpieczeństwa, grupy parametrów i grupy opcji
 • Multi-AZ
 • RDS API
 • Monitorowanie
 • Backup
 • Koszty korzystania z usługi
 • Amazon Simple Storage Service (S3)
 • Wstęp do S3
 • Co to jest "Bucket" i Obiekt
 • Dostęp i zabezpieczenie danych
 • Właściwości Bucketa i Obiektu
 • Wykorzystanie protokołu BitTorrent
 • S3 API
 • Koszty korzystania z usługi
 • Krótkie omówienie pozostałych usług chmury Amazona
 • Amazon DynamoDB
 • SQS - Amazon Simple Queue Service
 • SNS - Amazon Simple Notification Service
 • Route 53, Cloud Front
 • Egzamin i certyfikat
 • Szkolenie zakończone jest krótkim egzaminem. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat Akademii Wirtualizacji.
 • Czas Trwania
 • 2 dni
 • Dostępne miejsca szkolenia
 • Kraków, Katowice, Wrocław
 • Metoda
 • Wykład + Warsztat
 • Każdy uczestnik ma do dyspozycji indywidualny zestaw niezbędnych narzędzi do przeprowadzenia wszystkich ćwiczen praktycznych.
 • Przeznaczenie i wymagania
 • Szkolenie przeznaczone jest dla programistów/architektów systemowych, osób zarządzajacych oprogramowaniem lub administratorów. Wymagana znajomość podstaw programowania oraz baz danych. Mile widziana znajomośc języka Java.
 • Korzyści
 • Po ukończonym szkoleniu uczestnicy będą posiadali praktyczną wiedzę na temat produktów firmy Amazon związanych z chmurą obliczeniową : Amazon EC2, Amazon S3, Amazon Relational Database Service. Zdobyta wiedza pozwoli uczestnikowi na samodzielną konfigurację i administrację chmurą Amazon EC2 jak również na korzystanie w swoich aplikacjach z wielu serwisów udostępnianych przez firmę Amazon (Amazon Simple Queue Service, Amazon Simple Notification Service, Amazon Simple Email Service, Amazon Simple Storage Service, Amazon Relational Database Service)
Copyright © 2015 Intlabs. Wszelkie prawa zastrzeżone.
"Amazon Web Services", "Auto Scaling", "AWS","S3", "EC2", "SQS", "SNS", "SES", "SWF", "EMR", "RDS", "VPC", "CloudFront", "CloudWatch", "Direct Connect", "Route 53", "Glacier", "CloudSearch", "ElastiCache", i "SimpleDB" są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc.
Wszystkie inne produkty i usługi mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub usługami innych firm będących ich właścicielami.