Zaprojektuj własne szkolenie z AWS

Potrzebujesz szkolenia dedykowanego? Kompleksowość procesów IT w Twojej firmie nie pozwala Ci na oparcie się o standard i chcesz sam określić zakres szkolenia dla swoich pracowników?
Nic prostszego! Skrój szkolenie na miarę swoich potrzeb.

Program szkolenia na miarę tworzony jest ściśle według wymagań Klienta oraz w większości przypadków przygotowywany jest po analizie potrzeb konkretnego przypadku. Istnieje kilka możliwości przygotowania szkoleń na miarę:

  1. Klient sam wybiera z oferty szkoleniowej tematy szkoleń i do zakresu dobiera terminy z trenerem. Możliwości jest wiele, w zależności od ilości materiału jak również ilości uczestników.
  2. Trener/Doradca przeprowadza analizę potrzeb u Klienta na podstawie której tworzy program sugerowanych szkoleń. Czas trwania analizy potrzeb uzależniony jest od wielkości firmy oraz złożoności procesów i infrastruktury (od kilku godzin do kilku dni). Istnieje możliwość zamówienia jedynie analizy potrzeb.

Szkolenia organizowane w takim systemie dają możliwość na elastyczne dostosowanie zakresu do umiejętności oczekiwań uczestników. Klient może dowolnie modyfikować program kursu tworząc jego unikalną wersję.
Szkolenia organizujemy w blokach jedno-dwu lub kilku dniowych oraz weekendowe. Każde szkolenie indywidualne jest również indywidualnie wyceniane.

Skontaktuj się z nami - zaprojektujemy i wycenimy Twoje szkolenie
Copyright © 2015 Intlabs. Wszelkie prawa zastrzeżone.
"Amazon Web Services", "Auto Scaling", "AWS","S3", "EC2", "SQS", "SNS", "SES", "SWF", "EMR", "RDS", "VPC", "CloudFront", "CloudWatch", "Direct Connect", "Route 53", "Glacier", "CloudSearch", "ElastiCache", i "SimpleDB" są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc.
Wszystkie inne produkty i usługi mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub usługami innych firm będących ich właścicielami.